ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)

Read more

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 จากระบบ GFMIS สพป.เพชรบุรี เขต 2

รายงานประจำเดือนจากร

Read more