Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

นายฐานันดร บรรดาศักดิ์

กิจกรรม สพป.เพชรบุรี เขต ๒

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2
Size: 1.81 MB
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2562
Size: 4.91 MB
การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1ข ที่โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
Size: 1.61 MB
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
Size: 4.14 MB
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
Size: 14.40 MB

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

สำรวจการใช้งานเว็บไซต์
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม

ข้อมูลการเชื่อมต่อ

ผู้เข้าชมออนไลน์

th nl