1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

นายฐานันดร บรรดาศักดิ์

กิจกรรม สพป.เพชรบุรี เขต ๒

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
Size: 14.40 MB
Date added: 2561-07-31
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากงบประมาณรายจ่าย
Size: 4.21 MB
Date added: 2561-06-25
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(สอบสัมภาษณ์)
Size: 147.71 KB
Date added: 2561-06-21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
Size: 3.51 MB
Date added: 2561-06-15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคคลกรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Size: 1.51 MB
Date added: 2561-06-15

สำรวจการใช้งานเว็บไซต์
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม

ข้อมูลการเชื่อมต่อ

ผู้เข้าชมออนไลน์

us