Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

31 มีนาคม 2562 นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายบุญชู แก้วชิงดวง ผอ.โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง และ นางเสนาะ สุขสงวน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 วัดคงคารามวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี
บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์
ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561 (31 มีนาคม 2562) ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยนายสรายุทธ อนันตศิริ ผอ.โรงเรียนวัดบ่อบุญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีเจ้าหน้าที่งานข้อมูล เข้าร่วมประชุม จำนวน 124 คน
บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

29 มีนาคม 2562 นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการสามัคคี สัมพันธ์ สานฝัน ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 4 ซึ่งมีโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ และมัธยมสุไหปาดี จ.ปัตตานี ผ่านจุดบริการ ณ จุดพักรถร้านพ่อเข่ง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
บันทึกภาพ สมโพช สุวรรณรัตน์
ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

29 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธาน ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อกำหนดตัวผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานตามตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2
บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

28 มีนาคม 2562นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์, โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง), โรงเรียนวัดหนองแก, โรงเรียนบ้านท่าโล้, โรงเรียนวัดหนองศาลา และโรงเรียนบ้านแม่คะเมย ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

798667
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
527
789
6331
784890
20915
37520
798667
IP: 54.90.86.231
2019-04-20 14:23