Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

15 มีนาคม 2561 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานวันกตัญญู และมอบเกียรติบัตรให้ นักเรียน

เนื่องใน โอกาสจบชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 และบัณฑิตน้อยที่ จบชั้นอนุบาล 3 ณ โรงเรียนบ้านท่ามะริด อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน ให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งยัง เป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเด็กให้พัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ เกิดคุณค่า ต่อตนเอง และสังคม ต่อไป
บันทึกภาพ : นายอรมฤทธิ์ ไก่แก้ว
บันทึกข่าว : นางเพ็ญศรี ฉิมโหมด

ดุรูปภาพทั้งหมด

1000 Characters left


801352
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
311
1118
2146
792336
23600
37520
801352
IP: 34.228.38.35
2019-04-23 06:10