Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

16 มีนาคม 2561 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธาน เปิดงาน วันบัณฑิตน้อย และมอบเกียรติบัตรให้ กับนักเรียน

เนื่องในโอกาส จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และบัณฑิตน้อยที่ จบชั้นอนุบาล 3 ณ โรงเรียนวัดโตนดหลวง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พร้อมกันนี้ได้อวยพรให้ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและกล่าวขอบคุณคณะครูและผู้ปกครองที่ได้อบรม สั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี คนเก่งของสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ทั้งปวง
บันทึกภาพ : นายอรมฤทธิ์ ไก่แก้ว
บันทึกข่าว : นางเพ็ญศรี ฉิมโหมด

ดูรูปภาพทั้งหมด

1000 Characters left


869652
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1377
1372
1377
858512
19359
40253
869652
IP: 3.90.207.89
2019-06-16 22:42