Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

2 เมษายน 2561 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

และระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (QAMS) ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online
บันทึกภาพ : นายอรมฤทธิ์ ไก่แก้ว
บันทึกข่าว : นางเพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


800781
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
858
717
1575
792336
23029
37520
800781
IP: 54.90.86.231
2019-04-22 16:44