Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

4 เมษายน 2561 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำหลักสูตร

ของสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละตัวชี้วัดตามที่กำหนด
บันทึกภาพ : นายอรมฤทธิ์ ไก่แก้ว
บันทึกข่าว : นางเพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


800744
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
821
717
1538
792336
22992
37520
800744
IP: 54.90.86.231
2019-04-22 16:41