Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

22 พฤษภาคม 2561 นายชุมพล วีระไพศาล รองผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา

และปฏิทิน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่่นยิ่ง โดยมีนายสรายุทธ อนันตศิริ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำข้อมูลระบบ Data Managements Center (DMC) ระบบ B-OBEC (ระบบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และระบบ EMIS (ระบบบริหารสถานศึกษา) ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และนำไปเป็นฐานข้อมูล
บันทึกภาพ/ภาพข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


801348
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
307
1118
2142
792336
23596
37520
801348
IP: 34.228.38.35
2019-04-23 06:09