Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ฝึกอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)  จัดอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา (STEM Education)

โครงการฝึกอบรมครูขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
สะเต็มของสพฐ. 151 รุ่นที่ 3 ให้กับครูระดับประถมศึกษาต้อนต้น จำนวน 60 คน ระหว่าง วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)  อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมี ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกันทั่วประเทศ
บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 
ภาพข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


868755
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
480
1372
480
858512
18462
40253
868755
IP: 3.88.220.93
2019-06-16 08:24