Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

จันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2561  นายชุมพล วีระไพศาล รองผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.เพชรบุรี เขต เปิดการประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการ โดยมีคุณนิรัชพร เทียนฟัก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 89 คน
บันทึกภาพ อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว
ภาพข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


800020
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
97
717
814
792336
22268
37520
800020
IP: 3.90.12.112
2019-04-22 04:14