Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

งคารที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  จัดโครงการประกวดเดินสวนสนาม ลูกเสือ เนตรนารี และระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ทั้งนี้ มุ่งเน้นเรื่องคุณธรรมนำความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือมีความรัก ความสามัคคี 
มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ และ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และคัดเลือกกองลูกเสือ เนตรนารี ที่ชนะเลิศในระดับในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเข้าประกวดระดับจังหวัด ต่อไป
บันทึกภาพ อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว
ภาพข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


800741
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
818
717
1535
792336
22989
37520
800741
IP: 54.90.86.231
2019-04-22 16:40