Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชุมพล วีระไพศาล รักษาราชการแทนผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์เครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่ยนยิ่ง ทั้งนี้เพื่อของบประมาณให้ศูนย์เครือข่าย จำนวน 14 ศูนย์เครือข่าย โดยมีการปรับกิจกรรม เป้าหมาย รายละเอียดวงเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างสูงสุด
บันทึกภาพ/ภาพข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


868614
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
339
1372
339
858512
18321
40253
868614
IP: 3.88.220.93
2019-06-16 06:44