Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

สพป.เพชรบุรี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ตามนโยบายส่งเสริมให้คน - องค์กร - ชุม และหน่วยงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา และนำน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
ภาพโดย ผอ.อำพล หิ่นเก่า 
ภาพข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


800659
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
736
717
1453
792336
22907
37520
800659
IP: 54.90.86.231
2019-04-22 16:29