Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทำโครงงานพัฒนาจริยคุณ ครูวิทยากรแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประทีป เมืองงาม ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขานาง, นายสวิสส์ นกแก้ว ผอ.โรงเรียนวัดหนองแก และคณะ เป็นวิทยากรให้ความ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะกระบวนการในการพัฒนา
โครงงานพัฒนาจริยคุณ ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งมีเป้าหมาย "ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง" มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 123 คน
บันทึกภาพ/ภาพข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


868585
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
310
1372
310
858512
18292
40253
868585
IP: 3.88.220.93
2019-06-16 06:41