Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชุมพล วีระไพศาล รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด
"โครงการค่ายศิลป์เชิงอนุรักษ์" ครั้งที่ 21 /2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองเขื่อน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิตใจเยาวชนให้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
บันทึกภาพ อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว
ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


802965
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
367
1557
3759
792336
25213
37520
802965
IP: 184.73.14.222
2019-04-24 06:00