Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการเงินของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของสถานศึกษา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระบบควบคุมการเงิน ของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทางราชการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางพยุงศรี คนูดเซ่น  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ จำนวน 129 คน
บันทึกภาพ/ ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


799029
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
889
789
6693
784890
21277
37520
799029
IP: 3.95.63.218
2019-04-20 22:05