Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชุมพล วีระไพศาล รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ 1 พร้อมบรรยายพิเศษ   ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม  5 ประการ ดังนี้ 1. ความพอเพียง 2. ความกตัญญู 3. ความซื่อสัตย์สุจริต 4. ความรับผิดชอบ และ 5. อุดมการณ์คุณธรรม มีโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1 จำนวน 62 โรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากคณะวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสพป.เพชรบุรี เขต 2 
บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


799130
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
990
789
6794
784890
21378
37520
799130
IP: 3.95.63.218
2019-04-20 22:16