Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม สู่สังคม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ 2 พร้อมบรรยายพิเศษ  ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม จึงจำเป็นต้องฝึกภาวะผู้นำให้แก่นักเรียนแกนนำ เพื่อเป็นผู้นำ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  ผ่านการจัดค่ายเยาวชนคนคุณธรรม ที่เน้นให้นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบัติ ผ่านการจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณ โดยมีเป้าหมายเพื่อ "สร้างคนดีให้บ้านเมือง" มีครูและนักเรียนโรงเรียนในอำเภอท่ายางและ อำเภอแก่งกระจาน เข้าร่วมอบรม จำนวน 62 โรงเรียน 
บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


798766
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
626
789
6430
784890
21014
37520
798766
IP: 54.90.86.231
2019-04-20 14:33