Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

24 กรกฎาคม 2561 นายธีระพร ทองเกิด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ร่วมงานการแข่งขันกีฬา - กรีฑา "ห้วยทรายเกมส์" ศูนย์เครือข่ายห้วยทรายเหนือ - สามพระยา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน (แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครือข่ายห้วยทรายเหนือ - สามพระยา) ระหว่างวันที่ 9 - 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน ในศูนย์เครือข่ายฯ
บันทึกภาพ สมโพธิ สุวรรณรัตน์
ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


869648
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1373
1372
1373
858512
19355
40253
869648
IP: 3.90.207.89
2019-06-16 22:42