Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

30 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำกับติดตามคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ปี 2560 เขตตรวจราชการที่ 5 ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัล ไดมอน จ.เพชรบุรี โดยมี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ., คุณนิรมล บัวเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะ EMS ภาคกลางและทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams : RT) เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ในระดับสถานศึกษา 2. เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้าใจแนวทางการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ สพฐ. 3. เพื่อให้โรงเรียนสามารถยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 4 ดาว มีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ 71 โรงเรียน จำนวน 142 คน
บันทึกภาพ อาจารย์ธนิส ชินะตังกูร
ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


869676
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1401
1372
1401
858512
19383
40253
869676
IP: 3.90.207.89
2019-06-16 22:45