Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

1 สิงหาคม 2561  นายธีระพร ทองเกิด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน" ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ สวนป่าท่องเที่ยว (เชิงอนุรักษ์) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนแกนนำให้มีทักษะชีวิต สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้จักคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
บันทึกภาพ สมโพธิ สุวรรณรัตน์
ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


800104
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
181
717
898
792336
22352
37520
800104
IP: 3.90.12.112
2019-04-22 04:23