Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชุมพล วีระไพศาล รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการยกระดับศูนย์รวมใจสี่ตำบล มีคณะครูและนักเรียน จำนวน 100 คน เข้ารับอบรม ระหว่างวันที่ 8 - 9 และ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นและยกระดับผลการสอบระดับชาติ (O - NET) ให้สูงขึ้นร้อยละ 3
บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์
ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


800030
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
107
717
824
792336
22278
37520
800030
IP: 3.90.12.112
2019-04-22 04:16