Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชุมพล วีระไพศาล รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)" ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจกระบวนการพัฒนา แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรของสำนักงานเขต ให้มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประทีป เมืองงาม ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขานาง, นายสวิสส์ นกแก้ว ผอ.โรงเรียนวัดหนองแก และ นายเอกพัฒน์ เอกวงษา ครูโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่คณะเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2
บันทึกภาพ อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว
ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


868566
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
291
1372
291
858512
18273
40253
868566
IP: 3.88.220.93
2019-06-16 06:38