Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

18 สิงหาคม 2561 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี ผู้บริหารในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 ,สพป.เพชรบุรี เขต 2, สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และ สพม.เขต 10 เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา เกิดความตระหนัก
และเห็นความเป็นผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผอ.โรงเรียน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 370 คน
บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์
ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


869633
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1358
1372
1358
858512
19340
40253
869633
IP: 3.90.207.89
2019-06-16 22:40