Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2
30 สิงหาคม 2561 นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา เสมาเพชร 2 "บ้านลาดเกมส์" ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ซึ่งศูนย์เครือข่ายสามัคคีพัฒนา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจด้านกีฬา 
ไม่พึ่งพายาเสพติด
บันทึกภาพ อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว
ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด
 

1000 Characters left


800058
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
135
717
852
792336
22306
37520
800058
IP: 3.90.12.112
2019-04-22 04:19