Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

6 มีนาคม 2562 นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ได้ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผุ้เรียนระดับชาติ (National : NT) นักเรียนระดัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนและครูผู้คุ้มสนามสอบ ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2
บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์
ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


868765
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
490
1372
490
858512
18472
40253
868765
IP: 3.88.220.93
2019-06-16 08:25