Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ จัดประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีมาตรฐาน สามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2
บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


869670
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1395
1372
1395
858512
19377
40253
869670
IP: 3.90.207.89
2019-06-16 22:44