Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจัตุพร บุญระดม ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริต (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 ทั้งนี้ เพื่อประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณศุภรัตน์ บุญบางเก็ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 123 คน
บันทึกภาพ/ข่าว

1000 Characters left


835238
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
33
990
1023
825823
25198
32288
835238
IP: 54.167.47.248
2019-05-20 00:30