Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

9 พฤษภาคม 2561 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุม การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเที่ยมรูปแบบใหม่ NEW DLTV สำหรับ ผอ.สพป., รองผอ.สพป., ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ที่บรรจุใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2561 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ และตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 280 คน ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง
บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

ดูรูปภาพทั้งหมด

การประชุมเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนการสอนให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

799065
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
925
789
6729
784890
21313
37520
799065
IP: 3.95.63.218
2019-04-20 22:10