สพป.พบ.2×
+ ผู้ดูแลระบบ

☰MENU

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 โทร.0-3246-1752 ต่อ 200 โทรสาร.0-3246-1752 ต่อ 204
เลือกประเภทบุคลากร
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 


รายงานสถิติการให้บริการ 74 ครั้ง