พิธีเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564 วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สามารถลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับฯ ผ่านระบบทาง เว็บไซต์ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 5 – 25 มิถุนายน 2566