ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองถ่าย และ โรงเรียนบ้านท่าเหว

23 ธันวาคม 2563
นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า,นายอดิศร โยธะชัย และ นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม
และติดตามผลการเรียนการสอนของ โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย และโรงเรียนวัดท่าเหว พร้อมให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ
บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์