พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 1/2564

5 มกราคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รองผอ.สพป.เพชรบุรี เขตทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานของ สพฐ. ต่อด้วยการประชุมทีมบริหาร เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพินิจสมณการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ประกายพฤกษ์ ทรงฤทธิ์