พัฒนาข้าราชการครู ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

18 มีนาคม 2564 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 93) ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 9 คน ณ ห้องประชุมพินิจสมณการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด