เคารพธงชาติ

22 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุขสันต์ ไชยนิล ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นตัวแทนนำข้าราชการในสังกัดฯ ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแจ้งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ชัยนาท ที่จะเดินทางมาในวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ลานบริเวณหน้าเสาธง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ประกายพฤกษ์ ทรงฤทธิ์