ขวัญ และกำลังใจ

27 กรกฎาคม 2564 นายสุรวิทย์ ท้บเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ได้มอบตะกร้าเครื่องอุปโภคบริโภค ให้นางสุภาพร ทางทอง ผอ.โรงเรียนวัดหนองจอก เพื่อไปมอบให้นักเรียน โรงเรียนวัดหนองจอกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 5 คน ณ ห้องประชุมเกษม กลั้นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด