สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมทีมบริหารฯ ครั้งที่ 12/2564

2 ธันวาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.มานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และทีมบริหาร ร่วมประชุมรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 ครั้งที่ 12/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด