รับพรวันสงกรานต์

12 เมษายน 25656 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.มานิตย์ สีสง่า และ นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ให้พรแก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลวันสงกรานต์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด