ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทร.032 473855 Fax. 032 437110 , 032 461752 ต่อ 204