Close
หมู่ 8 ตำบลหนองแขม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทร. 0-3243-7172 admin@phetburi2.go.th
 • BIG DATA
  PHETCHABURI 2
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
 • ระบบสารสนเทศ
  ข้อมูลนักเรียน บุคลากร
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
 • ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการศึกษา
  สพป.เพชรบุรี เขต 2