1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

นายจัตุพร บุญระดม

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

       ตั้งอยู่ที่  หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 
       โทรศัพท์ : 032 461752 
       แฟ็กซ์ : 032 437110 , 032 461752 ต่อ 204
       อีเมล : admin@phetburi2.go.th
       เว็บไซต์ : https://www.pbi2.go.th/

ติดต่อหมายเลขภายใน

        กลุ่มอำนวยการ                                                    ต่อ 121,203 Fax. ต่อ 204
       กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                      ต่อ 200 - 202
       เบิกค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร                      ต่อ 602
       งานพัสดุ ต่อ 111
       กลุ่มบริหารงานบุคคล                                           ต่อ 300, 301, 302
       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ต่อ 400, 401, 402
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                ต่อ 500, 501, 502
       กลุ่มนโยบายและแผน                                          ต่อ 800
       หน่วยตรวจสอบภายใน                                         ต่อ 801

 

Social Network 

      - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
          ชื่อเพจ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
          เว็บไซต์/ลิงค์ : https://www.facebook.com/phetburi2

 

        - ประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบุรีเขตสอง
          ชื่อผู้ใช้ Facebook : ประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบุรีเขตสอง
          เว็บไซต์/ลิงค์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004032830261

        - DLICT Phetburi 2
          ชื่อ Channel : DLICT Phetburi 2
          เว็บไซต์/ลิงค์ : https://www.youtube.com/channel/UCdWYSIjnUr2XTChAq_dV5SA

 

 

1044319
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
653
1232
653
1033662
30102
61282
1044319
IP: 18.206.48.142
2019-09-22 13:42