Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

27 พ.ค. 2561 อบรมสัมมนาหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและกาดุภาครัฐ” ของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 27 พ.ค.2561 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง

โดยได้รับเกียรติจาก นายอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ ผอ.ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กรมชลประทาน และนายมนูญ ปานอุทัย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งมีผู้รับการอบรมทั้งสิ้น 251 คน
บันทึกภาพ ประกายพฤกษ์ ทรงฤทธิ์
ภาพข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


870978
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
93
1136
2703
858512
20685
40253
870978
IP: 54.147.29.160
2019-06-18 02:45