1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

นายจัตุพร บุญระดม

กิจกรรม สพป.เพชรบุรี เขต ๒

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี
Size: 1.49 MB
Date added: 2562-07-18
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562
Size: 20.47 MB
Date added: 2562-06-24
รับสมัครคัดเลือเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2
Size: 4.73 MB
Date added: 2562-06-20
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Size: 11.06 MB
Date added: 2562-06-20
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
Size: 206.89 KB
Date added: 2562-05-29

SAR

62 07 01 KM

62 07 01 PLC

25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชุมพล วีระไพศาล รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการสอนตามกระบวนการการจัดการเรียนรู้ แบบ Leaning Spiral โรงเรียนในโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รุ่นที่ 1- 7 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 การจัดการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Leaning Spiral ของครูผู้สอนปฐมวัย 2. เพื่อพัฒนาครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมุ่งปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
บันทึกภาพ / ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


สำรวจการใช้งานเว็บไซต์

935400
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
241
1772
2013
919131
40613
44494
935400
IP: 35.153.135.60
2019-07-22 04:58