26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะข้าราชการในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยโรงเรียนบ้านหนองแขม, โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ และ โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดสหธรรมิการาม (วัดหนองแขม) เพื่ออนุรักษ์และสืบสานพุทธศาสนาอันดีงามของไทย บันทึกภาพ ทีมงาน ป.ช.ส.สพป.พบ.2
ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left