Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. สพป.เพชรบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะติดตามจาก สตผ. ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข เนี่่องจากได้มาติดตามเชิงประจักษ์  การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 จำนวน 6 โรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อเน้นหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กเรียนเป็นศูนย์กลาง, ยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ, ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะให้นักเรียน ตลอดจนมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์
ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


870965
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
80
1136
2690
858512
20672
40253
870965
IP: 54.147.29.160
2019-06-18 02:43