Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นายพชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ,น.ส.ชุติมา กอวชิรพันธ์ , นายเอกลักษณ์ พุดเหี่ยง ศน.วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และ นางฉันทิสา พุ่มไสว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2562 จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา อ.เมือง จ.ราชบุรี
อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว บันทึกภาพ
เพ็ญศรี ฉิมโหมด ข่าว

1000 Characters left


870967
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
82
1136
2692
858512
20674
40253
870967
IP: 54.147.29.160
2019-06-18 02:43