1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

นายสมาน คชกฤษ

header sp pbi2header sp central

คำขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์
http://bit.ly/34LP9Qo แบบ 3

แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน
http://bit.ly/37WvC1E แบบ 2
http://bit.ly/2RcSAMa แบบ 3
http://bit.ly/2RsGEGn แบบ 4
http://bit.ly/2LiRjPG แบบ 5
http://bit.ly/3835T7H แบบ 6
http://bit.ly/2ONl25C แบบ 7
http://bit.ly/2OLYWQN แบบ 8
http://bit.ly/2rTQQfY แบบ 9
http://bit.ly/2rOPWBJ แบบ 10
http://bit.ly/2sJ4W4t แบบ 11

กิจกรรม สพป.เพชรบุรี เขต ๒

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
Size: 24.15 MB
Date added: 2562-11-28
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก) ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
Size: 15.63 MB
Date added: 2562-11-19
การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563.PDF
Size: 2.12 MB
Date added: 2562-11-14
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
Size: 14.63 MB
Date added: 2562-10-08

10 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการแข่งขันกีฬา และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันการฬา ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2
บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


สำรวจการใช้งานเว็บไซต์

1186078
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
22
1778
7643
1165973
20105
49897
1186078
IP: 3.95.131.208
2019-12-12 00:25