10 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการแข่งขันกีฬา และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันการฬา ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2
บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left