1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

นายสมาน คชกฤษ

header sp pbi2header sp central

คำขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์
http://bit.ly/34LP9Qo แบบ 3

แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน
http://bit.ly/37WvC1E แบบ 2
http://bit.ly/2RcSAMa แบบ 3
http://bit.ly/2RsGEGn แบบ 4
http://bit.ly/2LiRjPG แบบ 5
http://bit.ly/3835T7H แบบ 6
http://bit.ly/2ONl25C แบบ 7
http://bit.ly/2OLYWQN แบบ 8
http://bit.ly/2rTQQfY แบบ 9
http://bit.ly/2rOPWBJ แบบ 10
http://bit.ly/2sJ4W4t แบบ 11

กิจกรรม สพป.เพชรบุรี เขต ๒

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
Size: 24.15 MB
Date added: 2562-11-28
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก) ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
Size: 15.63 MB
Date added: 2562-11-19
การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563.PDF
Size: 2.12 MB
Date added: 2562-11-14
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
Size: 14.63 MB
Date added: 2562-10-08

13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจัตุพร บุญระดม ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูสำหรับครูผู้ช่วย ประจำปี 2562 พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ของครูผู้ช่วยที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณของการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นที่ยอมรับของนักเรียนและชุมชน ตลอดจนสร้างองค์กรครูให้มีความเข้มแข็งต่อการบริการและสร้างคนสร้างชาติ
บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


สำรวจการใช้งานเว็บไซต์

1186043
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1765
1323
7608
1165973
20070
49897
1186043
IP: 3.95.131.208
2019-12-11 23:44