รายงานการเงินจากระบบ GFMIS สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประจำปี 2565

รายงานการเงินจากระบบ GFMIS สพป.เพชรบุรี เขต 2

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2565

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2565

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2565

รายงานประจำเดือนมีนาคม 2565 จากระบบ GFMIS สพป.เพชรบุรี เขต 2

รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จากระบบ GFMIS สพป.เพชรบุรี เขต 2

รายงานประจำเดือนมกราคม 2565 จากระบบ GFMIS สพป.เพชรบุรี เขต 2

รายงานประจำเดือนธันวาคม 2564 จากระบบ GFMIS สพป.เพชรบุรี เขต 2

รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จากระบบ GFMIS สพป.เพชรบุรี เขต 2

รายงานประจำเดือนตุลาคม 2564 จากระบบ GFMIS สพป.เพชรบุรี เขต 2